Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους (29/3)

0

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00, Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη)

Εισηγητές

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η προστασία των δεδομένων υγείας στο Γενικό Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679)

Χαράλαμπος Σαββάκης, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Μεγάλα δεδομένα στη βιοϊατρική έρευνα

Γεώργιος Νούσκαλης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αν. Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Επεξεργασία δεδομένων υγείας: Οι κρίσιμες παραδοχές και σταθμίσεις στη νομολογία της ΑΠΔΠΧ

Συντονισμός συζήτησης

Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αν. Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Σχόλια