Προστασία Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο σύμφωνα με το Δίκαιο Ασύλου, το Προσφυγικό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

0

Προστασία Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο
σύμφωνα με το Δίκαιο Ασύλου, το Προσφυγικό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

συνδιοργάνωση από
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
Συμβούλιο της Ευρώπης* και Συνήγορο του Πολίτη

7 – 8 Οκτωβρίου 2010
Αίθουσα εκδηλώσεων, Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5
Αθήνα

Σχόλια