Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οικογενειακές σχέσεις από πλευράς ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου (05/02/2013)

0

5-2-2013: Ιωάννα Μέρμηγκα, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οικογενειακές σχέσεις από πλευράς ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια