ΣΕΕ: Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017-Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα.

0

Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), ώρα 6 μ.μ.- Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

“Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017-Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα.”

Εισηγητές:

Νανά Παπαδογεωργάκη, Δικηγόρος Αθηνών LLM Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ, UK, USA), Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ADR CENTER: Ο ρόλος του Συντονιστή στον εξωδικαστικό μηχανισμό-Διαφορές με την διαμεσολάβηση του 3898/2010.

Ιωάννα Καραχάλιου Δικηγόρος Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια: Η ορθή χρησιμοποίηση του θεσμού του εξωδικαστικού μηχανισμού – Ανάδειξη των σημαντικών πτυχών του.

Σχόλια