spot_img
ΑρχικήLaw NewsΣυνέδρια - ΕκδηλώσειςΣΕΕ: Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων, Πρόγραμμα

ΣΕΕ: Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Φορέων, Πρόγραμμα [4-6/10]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στην πόλη των Σερρών και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ELPIDA RESORT & SPA», στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2019 με θέμα:

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Ειδικότερα οι επί μέρους θεματικές ενότητες, τα θέματα των εισηγήσεων και οι Εισηγητές έχουν ως ακολούθως:

I. Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019
17:15: Δηλώσεις συμμετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου
18:15: Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
18:30: Γενικές εισηγήσεις:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών.
1. Κοινωνικές προσδοκίες, ηθική και ρύθμιση του χρηματοοικονομικού
τομέα: Σταύρος Θωμαδάκης, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).
2. Η σύγχρονη άμβλυνση των στεγανών ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και οι νομικές συνέπειές της: Ιωάννης
Ρόκας, Ομότιμος καθηγητής ΟΠΑ

II. Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019, ώρα 09:30
Πρόεδρος: Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Α’ Ενότητα : Πιστωτικά ιδρύματα
1. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η μεταχείρισή τους. Ζητήματα από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015: Χρήστος Χασάπης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΚΠΑ, Δ.Ν., LL.M. (LMU München)
2. Υποχρεώσεις Τραπεζών κατά τη διάθεση σύνθετων ομολογιών:
Θεόδωρος Κουλουριάνος, Δρ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
3. Η επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση σχέσεων ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου: Χριστίνα Λιβαδά, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Διάλειμμα

4. Τραπεζικές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα: Κρίσιμα ζητήματα ρυθμιστικού και ιδιωτικού δικαίου: Απόστολος Γκουτζίνης, Δικηγόρος, Εταίρος (partner) στη Milbank LLP, Διευθύνων Εταίρος του Τμήματος Διεθνών Κεφαλαιαγορών, Ph.D (London), LL.M. (Harvard), Νομική Σχολή (ΑΠΘ).
5. Υποχρεώσεις και ευθύνη τραπεζών από τη χορήγηση προϊόντων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης: Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

III. Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019, ώρα 18.30
Στρογγυλό τραπέζι : Η αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών ανοιγμάτων
(εποπτικά, ποινικά, αστικά)
Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Συμμετέχοντες:
1. Γκίκας Χαρδούβελης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, τ. Υπουργός
Οικονομικών
2. Αιμίλιος Αυγουλέας, Καθηγητής της έδρας Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου
και Χρηματοοικον/κών Αγορών, Νομική Σχολή Παν/μιο Εδιμβούργου,
Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής,
Διακεκ. Τακτ. Ερευνητής Καθηγητής, Νομική Σχολή, Παν/μιο Χόνγκ Κόνγκ.
3. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, εταίρος στη νομική εταιρία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4. Δημήτρης Σπυράκος, Δ. Ν. Δικηγόρος, Πρόεδρος ΕΔΙΠΚΑ

IV. Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018, ώρα 09.30

Β’ Ενότητα: Κεφαλαιαγορά
Πρόεδρος: Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ
1. Η προστασία του επενδυτή κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (από τη Mifid I στη Mifid II): Βασιλική Λαζαράκου, Δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η προστασία επενδυτών με το ενημερωτικό δελτίο: Ευάγγελος Πολίτης, Δικηγόρος LL.M, Διαχειριστής Εταίρος Politis & Partners.
3. Υποχρεώσεις και ευθύνη για παραβάσεις κανόνων και κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιριών: Αναστασία Στάμου, Δικηγόρος LLM.
4. Η προστασία του επενδυτή στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών: Χρήστος Γκόρτσος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διάλλειμα

Γ’ Ενότητα : Ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Πρόεδρος: Δημήτρης Αυγητίδης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
1. Η αναβάθμιση της προστασίας των αποδεκτών ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσω της αναμόρφωσης του καθεστώτος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της θέσπισης κανόνων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (Οδηγία [EE] 2016/97 “IDD”): Απόστολος
Καραγκουνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος Δ.Ν.
2. Επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση (Οδηγία IDD,2016/97, Νόμος 4583/2018): Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δικηγόρος, ΔΝ (LLB, LLM, PhD) Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής (Financial Ombudsman).

Δικαίωμα συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίστηκε: α) Για τα μέλη του Συνδέσμου στο
ποσό των 60€, β) Για τα μη μέλη στο ποσό των 80€, γ) Για τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 35€
Σ’ όλους τους συνέδρους θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος, ο οποίος θα περιέχει
τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Επί πλέον στα ενήμερα
μέλη του ΣΕΕ θα διατεθεί ο τόμος των πρακτικών του 28ου συνεδρίου με τίτλο «Οι
αναμορφώσεις του εταιρικού δικαίου 2018-2019».

Δείπνο καλωσορίσματος
Αμέσως μετά τη λήξη της πρώτης συνεδρίας (Παρασκευή, 4.10.2019), θα παρατεθεί
δείπνο καλωσορίσματος στους συνέδρους, στον χώρο του Ξενοδοχείου «ELPIDA
RESORT & SPA». Για τα συνοδεύοντα πρόσωπα που επιθυμούν να παρευρεθούν
ορίστηκε συμβολική συμμετοχή στο ποσόν των 20 ευρώ. Για λόγους διευκόλυνσης
της οργάνωσης, παρακαλούνται οι Σύνεδροι, να δηλώσουν τη συμμετοχή των
συνοδευόντων προσώπων είτε κατά την εγγραφή τους είτε έως και την 27.09.2019
στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@syneemp.gr

Εγγραφή στο Συνέδριο
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών για
τους συνέδρους.Μπορείτε να συμπληρώσετε την συνημμένη φόρμα συμμετοχής και να την
αποστείλετε στη συνέχεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@syneemp.gr.
To κατά περίπτωση δικαίωμα συμμετοχής και εγγραφής στο Συνέδριο μπορείτε να το
καταβάλετε στον τηρούμενο από τον ΣΕΕ τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ με τα
ακόλουθα στοιχεία:
Τραπεζικός Λογαριασμός 155/29613851 Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 8201101550000015529613851
Δικαιούχος: Σύνδεσμός Ελλήνων Εμπορικολόγων
Στο παραστατικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η αιτιολογία: 29ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Ε.Ε., στη συνέχεια δε θα πρέπει να αποσταλεί αυτό (παραστατικό τραπέζης) στο e-mail: info@syneemp.gr ή στο fax: 2103818473, προκειμένου να καταχωρηθεί η εγγραφή κατά σειρά προτεραιότητος. ή  να απευθυνθείτε στην Ταμία του ΣΕΕ κ. Ματθίλδη Χάρισμα (Πανεπιστημίου 64, 8ος όροφος – Τηλ. 2103818956, fax 2103818473) από την 8η Ιουλίου έως και την 29η Σεπτεμβρίου 2019 (πλην Αυγούστου) και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00. Πληροφορίες: Τηλ. 2103818956, 2103318170, 2106754405

Lawjobs