Σεμινάριο «To ρυθμιστικό πλαίσιο των ΑΠΕ και των Yδρογονανθράκων: Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα». (20/06/2014)

0

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution” , Καθηγητής Αθανάσιος Καΐσης, σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε σεμινάριο με θέμα «To ρυθμιστικό πλαίσιο των ΑΠΕ και των Yδρογονανθράκων: Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα». Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αίθουσα Β1), την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, από τις 9.00 πμ. μέχρι τις 17.30 μμ.
Το σεμινάριο θα εστιάσει κυρίως στο νομικό πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υδρογονανθράκων, καθώς επίσης στη Διαχείριση του κινδύνου στη χρηματοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχές στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  co-seba@ihu.edu.gr  .
 

9:00-12:00 Το Νομικό Πλαίσιο των ΑΠΕ Δρ. Θεόδωρος Πανάγος, Επισκέπτης Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της ελλάδος

12:00-12:30 Η Νομική Προστασία των ΑΠΕ Δρ. Κομνηνός Κόμνιος, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

12:30-12:45 Διάλειμμα 

12:45- 14:45 Η Διαχείριση του Κινδύνου στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ Εμμανουήλ  Μπαρδής
Senior Project Manager, Alpha Bank

14:45- 15:00 Διάλειμμα 

15:00- 17:00  Νομικό Πλαίσιο των Υδρογονανθράκων Δρ. Θεόδωρος Πανάγος, Επισκέπτης Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

17:00- 17:30 Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών στον τομέα των Υδρογοναθράκων Στέϊβη Αγγούρα, LL.M., Ακαδημαϊκός  Συνεργάτης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν κατόπιν αιτήματος.

Σχόλια