Σεμινάριο δικαστών για τη νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ

0

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διμερούς σύμβασης συνεργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με το Υπουργείο μας ανακοινώνει την διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα:

«H νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ. Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους – χρήστες εμπορικών σημάτων (παρόντες και μελλοντικούς).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ( Ακαδημίας 60,  Αθήνα) την 16η  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., με εισηγητές:

 
– τον κο Θεόφιλο  Μαργέλλο, Πρόεδρο των Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO  
Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της  Ε.Ε.

– τον κο Δημήτρη Μπότη, Υποδιευθυντή της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του EUIPO  
Βασικά σημεία της νομοθετικής αναμόρφωσης του Καν. 207/2008, σύμφωνα με τον Καν.2424/2015.

– την κα Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του EUIPO  
Γεωγραφικές ενδείξεις ως απόλυτος & σχετικός λόγος απαραδέκτου  μεταγενέστερου σήματος.

– τον κο Παναγιώτη Γερουλάκο πρώην Νομικό  Σύμβουλο του  EUIPO  
Κακή Πίστη κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα ακολουθήσει συζήτηση