Σεμινάριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

0

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

“”Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)- Μέσα και εργαλεία για την επιβολή τους””

το οποίο θα λάβει χώρα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αίθουσα “”Γ. Κουμάντου”” την Πέμπτη, 27 Μαϊου 2010 και ώρα 9:00.

Σχόλια