Σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της θεσμικής διαιτησίας (14-15/12)

0

Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(1) by LawNet on Scribd

Σχόλια