Σύγχρονες προκλήσεις της ελευθερίας του Τύπου και των ΜΜΕ στην Ευρώπη

0

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελληνογερμανική Ένωση Νομικών
Ελληνική Ένωση Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου

«Σύγχρονες προκλήσεις της ελευθερίας του Τύπου και των ΜΜΕ στην Ευρώπη»

Η ελευθερία των ΜΜΕ στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγκα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ελευθερία των ΜΜΕ στο Γερμανικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Philip Kunig, Καθηγητής Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου

Συντονισμός
Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2005, ώρα 19:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Goethe-Institut
(Ομήρου 14-16)

Σχόλια