Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Διασυνοριακές Διαφορές

0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Διασυνοριακές Διαφορές»
Διατροφές / Διεθνής Απαγωγή –
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Αμφιθέατρο Εφετείου Αθηνών

Αθήνα, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16.00-16.15 Εγγραφές

16.15 –16.30 Έναρξη – Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Διατροφές / Διεθνής Απαγωγή

Συντονιστής : Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Εισηγήσεις

16.30-16.45 «Η Σύμβαση της Χάγης του 2007 για τη διεθνή διεκδίκηση διατροφής παιδιών και άλλων μελών της οικογένειας»
Παναγιώτης Καρακωνσταντής, Πρωτοδίκης Αθηνών

16.45-17.00 «Κανονισμός για διατροφές»
Αγγελική Καμπανάρη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

17.00-17.15. «To Πρωτόκολλο του 2007 για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις
Υποχρεώσεις διατροφής»
Αναστασία Περιστεράκη, Εφέτης Αθηνών

17.15-17.30 «Γονεϊκή Απαγωγή Παιδιών κατά τον Κανονισμό 2201/2003»
Ιωάννα Στρατσιάνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

17.30-17.45 Συζήτηση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Συντονιστής: Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Πρόεδρος Εφετών, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών

Εισηγήσεις

18.00-18.15 «Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής ως εργαλείο του σύγχρονου δικηγόρου για τον χειρισμό διασυνοριακών αστικών διαφορών»
Χρυσάνθη Παπαστάμου, Δικηγόρος Αθηνών

18.15-18.30 «Η εφαρμογή του Κανονισμού από την πλευρά του Δικαστή»
Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρωτοδίκης Πειραιώς

18.30-18.45 «Οι αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής»
Ευτύχιος Νικόπουλος , Εφέτης, Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών

18.45-19.00 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Λήξη – Καφές

Σχόλια