Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων: Η μεταφορά της εταιρικής έδρας(11/5/2017)

0

Κοινή Εκδήλωση του Συνδέσµου Ελλήνων Εµ̟ορικολόγων και της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού ∆ικαίου και ∆ηµοσιονοµικών Μελετών – Πέµ̟τη, 11 Μαΐου 2017, ώρα 16:00 στην Αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7, Αθήνα, 106 71

Θέµα: “Η µεταφορά της εταιρικής έδρας. ∆υνατότητες και Προβλήµατα”.

Σχόλια