Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής του Ερευνητικού κέντρου Cesagen και του Κέντρου για τη Δεοντολογία της Έρευνας και τη Βιοηθική του Πανεπιστημίου της Uppsala με θέμα: “”Is Medical Ethics Really in the Best Interest of the Patient?””

0

Το ερευνητικό κέντρο Cesagen των πανεπιστημίων του Lancaster και του Cardiff και το Κέντρο για τη Δεοντολογία της Έρευνας και τη Βιοηθική του Πανεπιστημίου της Uppsala διοργανώνουν Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής με θέμα:

“”Is Medical Ethics Really in the Best Interest of the Patient?””

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Ιουνίου 2010 στην Uppsala της Σουηδίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

http://www.crb.uu.se/symposia/2010/

Σχόλια