Συνέδριο Ποινικού δικαίου με θέμα: Περουσιακό Ποινικό Δίκαιο, Επίκαιρα Ζητήματα (2-3/12/2011)

0

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Σχόλια