Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (FIDE)

0

Από 28 έως 31 Μαΐου 2008 θα λάβει χώρα στο Linz της Αυστρίας το XXIII Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (FIDE).

To Συνέδριο θα απαρτίζεται από τρεις θεματικές ενότητες, για την καθεμιά από τις οποίες έχουν οριστεί ένας ή περισσότεροι εθνικοί εισηγητές και αντίστοιχοι γενικοί εισηγητές. Ειδικότερα τα θέματα του Συνεδρίου και οι αντίστοιχοι Έλληνες εισηγητές έχουν ως εξής
θέμα 1: Προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον; Απαραίτητες αλλαγές του πρωτογενούς δικαίου μετά τη μη επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Εισηγητής: Καθηγητής Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
θέμα 2: Ο εκσυγχρονισμός του κοινοτικού δικαίου των συμπράξεων – Πρώτες εμπειρίες από τον Κανονισμό 1/2003. Εισηγήτρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Αία Αθανασίου.
θέμα 3: Η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες – Ελπίδες και προοπτικές ενόψει μιας περαιτέρω ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Εισηγητές: Δρ. Φώτιος Σπαθόπουλος και Βασιλική Ευθυμιάδου. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου, τις δηλώσεις συμμετοχής και τη διαμονή των συνέδρων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: www.fide2008.org. και στο τηλέφωνο της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου: 210-3823344.

Σχόλια