Συνέδριο του Δ.Σ.Θ. για τη Διαμεσολάβηση με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο

0

Συνέδριο με θέμα «Το δικαστικό σύστημα σε κρίση… Ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός. Η ευρωπαϊκή και η βαλκανική εμπειρία» διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» – Αίθουσα «Αλέξανδρος».
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο οποιος θα παρουσιάσει «Το ρόλο και το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ως συμπληρωματικού των δικαστηρίων μηχανισμού προστασίας των πολιτών» την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 19:00.
Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10:00 θα παρουσιαστούν τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από τους Προέδρους των προσκεκλημένων Δικηγορικών Συλλόγων Άγκυρας, Ανδριανούπολης, Προύσας, Εσκισεχίρ και Μπλαγκόεβγκραντ.
Την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου αδελφοποίησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Προύσας.
Η διοργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δ.Σ.Θ., ο οποίος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή νομική πραγματικότητα ως προς το θεσμό της διαμεσολάβησης, που εισάγεται πλέον και στην ελληνική έννομη τάξη, προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση και τη λειτουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης στη Θεσσαλονίκη.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ εμπλεκομένων μερών με τη συνδρομή τρίτου αντικειμενικού προσώπου, το οποίο προσπαθεί να οδηγήσει τα υπόλοιπα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Πρόκειται για ένα θεσμό, ο οποίος λειτουργεί και πολλά χρόνια σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στα δικαιϊκά συστήματα των πολιτειών της Αμερικής και συνιστά μια σύγχρονη αντίληψη επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ειδικότερα, η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα θεσμό που αναβιώνει όλες τις θετικές δυνατότητες και επωφελείς προεκτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια διαφορά, προκειμένου, με την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή, να υπερβούν τις αρνητικές αντιξοότητες και τις συνέπειες της σύγκρουσης των αντιτιθέμενων συμφερόντων και να προχωρήσουν σε μια συμφωνία κοινά αποδεκτή, γεγονός το οποίο λειτουργεί και προς όφελος της κοινωνίας.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και για τις δύο ημέρες.

Πρόγραμμα

Συνέδριο «Το δικαστικό σύστημα σε κρίση… Ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός.
Η ευρωπαϊκή και η βαλκανική εμπειρία»

Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» – Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22 & 23 Ιανουαρίου 2010

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

18:00 Έναρξη εργασιών συνεδρίου

18:00-19:00 Χαιρετισμοί
Μανόλης Λαμτζίδης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Vedat Ahsen Cosar
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άγκυρας
Faruk Sezer
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ανδριανούπολης
Zeki Kahraman
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Προύσας
Yusuf Yildirim
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Εσκισεχίρ
Marianna Harizanova
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Μπλαγκόεβγκραντ

Κεντρική ομιλία
19:00-20:00 Νικηφόρος Διαμαντούρος
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
«Ο ρόλος και το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ως συμπληρωματικού των δικαστηρίων μηχανισμού προστασίας των πολιτών»

19:00-20:00 Παρεμβάσεις-συζήτηση

Συντονισμός
Ρωξάνη Κωστατζίκη
Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ., Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων Δ.Σ.Θ.

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010
Η παρουσίαση των συστημάτων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Εισηγήσεις
10:00-10:15 Μανόλης Λαμτζίδης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
10:15-10:30 Vedat Ahsen Cosar
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άγκυρας
10:30-10:45 Faruk Sezer
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ανδριανούπολης
10:45-11:00 Zeki Kahraman
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Προύσας
11:00-11:15 Yusuf Yildirim
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Εσκισεχίρ
11:15-11:30 Marianna Harizanova
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Μπλαγκόεβγκραντ

Παρεμβάσεις
11:30-12:00
Παντελής Ραδίσης
Πρόεδρος Κέντρου Διαμεσολάβησης Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Φωτεινή Αχτσίδου
Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών
Εκπρόσωποι Επαγγελματικών Επιμελητηρίων και Ενώσεων
12:00-12:30 Συζήτηση
12:30 -13:00 Διάλειμμα
13:00-14:00 Τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου αδελφοποίησης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Προύσας
14:00 Λήξη εργασιών

Συντονισμός
Ρωξάνη Κωστατζίκη
Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ., Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων Δ.Σ.Θ.

Σχόλια