Συνέδριο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

0

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σας προσκαλεί σε συνέδριο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα:

“”Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων – Ενισχύσεις λόγω της Οικονομικής Κρίσης – Προβληματικές Επιχειρήσεις – Φορολογία Εταιριών – Υποδομές – Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις – Ευρυζωνικά Δίκτυα””

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 9:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο “”Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά””, Αιόλου 82-84, Αθήνα.

Σχόλια