Συνταγματικές εξελίξεις στην Ελλάδα

0

Οι εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα και το “”Σύνταγμα”” (τριμηνιαία επιθεώρηση ελληνικής και ευρωπαϊκής Συνταγματικής θεωρίας και πράξης) διοργανώνουν
εκδήλωση με θέμα : “” Οι Συνταγματικές εξελίξεις στην Ελλάδα”” στις 30 Μαρτίου 2006, και ώρα 12.30
στην αίθουσα “”Λόγου και Τέχνης””- Στοά του βιβλίου, Πεσματζόγλου 5.

Ομιλητές:
Ν. Κ. Αλιβιζάτος
Ε.Β. Βενιζέλος
Κ. Μαυριάς
Γ. Παπαδημητρίου
Π. Παραράς
Πρ. Παυλόπουλος
Δ.Θ. Τσάτσος
Ζ.Π. Φλογαϊτης

Σχόλια