Συζήτηση για την τροποποίηση του νόμου 2190/1920

0

Τα Σάββατα 23-9-2006 και 30-9-2006 , ώρα 11 μέχρι 1, οι Εμπορικολόγοι των συναντήσεων του Σαββάτου, στην Μεγάλη Αίθουσα του Δ.Σ.Α, θα συνεχίσουν -την συζήτηση στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ν. 2190/1920, για την Ανώνυμη Εταιρεία.
Η προσέλευση και η συμμετοχή στην συζήτηση είναι ελεύθερη. Το άνω σχέδιο νόμου ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σχόλια