ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ – 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

0

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
«» Το Χρηματιστήριο στο Ελληνικό Δίκαιο»»

Δελφοί 12-14 Νοεμβρίου 1999

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999

18:30 : Έναρξη Συνεδρίου – Προέδρος : Λ. Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Γενικές Εισηγήσεις
Θ.Λιακόπουλος : Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών .
Ι.Γ. Σχινάς : Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης .

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Πρόεδρος: Λ. Κοτσίρης – Καθηγητής ΑΠΘ.

(09.30 π.μ) – ΘΕΜΑ Ι: «» Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις – Οργάνωση και εποπτεία»».

Κ. Αλεπάκος, Δικηγόρος : «»Οι βασικοί επιχειρηματικοί παράγοντες του Χρηματιστηρίου . Ιδιαίτερα οι ΕΛΔΕ.»»
Α.Σταυροπούλου, Δικηγόρος : «»Εποπτεύουσες Αρχές του Χρηματιστηρίου .»»
Γ.Τριανταφυλλάκης : επ. Καθηγητής ΔΠΘ: «»Ευθύνη των χρηματ/κών επιχ/σεων έναντι των επενδυτών από παράλειψη πληροφορήσεως ή από παροχή εσφαλμένων συμβουλών.»»
Γ.Σωτηρόπουλος : Δ.Ν., Δικηγόρος : «»Η διαγραφή και οι συνέπειες της»»
Σ.Ποταμίτης, Δικηγόρος : «»Το Χρηματιστήριο Παραγώγων.»»
Θ. Λύτρας, ΔΝ, Δικηγόρος : «»Τράπεζες και Χρηματιστήριο»»
Α.Στάμου, Δικηγόρος : «»Είναι επαρκής η προστασία του επενδυτή ?»»

Συζήτηση .

(06.00 μ.μ) – ΘΕΜΑ ΙΙ: «» Χρηματιστηριακές και συνοδευτικές συναλλαγές .»»

Πρόεδρος : Α. Γεωργιάδης – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. Καραγκουνίδης, ΔΝ, Δικηγόρος : «»Η βασική διαδικασία της χρηματιστηριακής συναλλαγής»».
Δ.Αυγητίδης , Λέκτορας ΔΠΘ, Δικηγόρος : «»Η δημόσια εγγραφή και η επαρκής διασπορά, ως προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δ.Τσιμπανούλης, ΔΝ, Δικηγόρος : «»Εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων.»»
Γ.Κωστόπουλος, Δικηγόρος : «» Η σύμβαση αναδοχής και η ευθύνη του αναδόχου κατά τη χρηματιστηριακή νομοθεσία»».
Ματθίλδη Χάρισμα, Δικηγόρος : «»Η ευθύνη του εκδότου του Ενημερωτικού Δελτίου.»»
Α. Τσίκα, Δικηγόρος LLM : «»Βοηθητικές Συναλλαγές.»»

Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999

Πρόεδρος : Κ. Παμπούκης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

(09.30 π.μ.) – ΘΕΜΑ ΙΙΙ:»» Ειδικά Θέματα – Προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών»».

Μ. Τσιμπρής, ΔΝ, Δικηγόρος : «»Το δίκαιο της διαμόρφωσης των τιμών στο χρηματιστήριο»».
Π.Δρακόπουλος, Δικηγόρος : «»Υποκείμενο και Αντικείμενα συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων με στοιχεία αλλοδαπότητας.»»
Σπήλιος Μούζουλας, ΔΝ, Δικηγόρος : «»Διακυβέρνηση εταιριών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.»»
Αρ. Σινανιώτη, Επ. Καθηγήτρια Παν. Πειραιώς : «»Επίλυση χρηματιστηριακών διαφορών με διατησία.»»
Φ.Καρατζένης, Δ.Ν., Δικηγόρος : «»Διαχείριση χαρτοφυλακίου»».
Ν.Γκίνης, Δν, Δικηγόρος : «» Η οικονομική επιστήμη ως παράγων «»πληροφόρησης»» του χρηματιστηριακού δικαίου»».
Ιωάννης Ζερέϊ , ΔΝ, LLM, Δικηγόρος : Due Diligence.

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Σχόλια