Τα προνόμια του Δημοσίου σήμερα (13/03/2013)

0

12-3-2013: Αντώνιος Αργυρός, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Τα προνόμια του Δημοσίου σήμερα».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια