Τεχνικά έργα και Πολιτιστικό Περιβάλλον (22/04/15)

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.00 Προσέλευση
17.30 Χαιρετισμοί
Γ. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Ν. Βαλεργάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Π. Βερβενιώτης, Δικηγόρος Αθηνών, Γ. Βερβενιώτης & Συνεργάτες, Γενικός Γραμματέας της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
18.00-19.00 1η συνεδρία:
Εκτέλεση τεχνικών έργων και διατήρηση μνημείων: Δύο δημόσιες πολιτικές που μπορεί να συμπορευθούν
Προεδρεύουσα: Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
Εισηγητές:
Α. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας, Ανθρώπων έργα
Α. Οικονόμου, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ, Επιπτώσεις στην εξέλιξη της σύμβασης δημοσίου έργου σε περίπτωση ανακάλυψης αρχαιοτήτων
Κ. Λυσαρίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας J&P-Άβαξ Α.Ε., Συνέπειες ανεύρεσης αρχαιοτήτων στην κατασκευή έργων
Ι. Καρλιάμπας, Αρχαιολόγος, Πρόεδρος του Παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Η προστασία και η ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των τεχνικών έργων μέσα από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων
19.00-19.15 Διάλειμμα
19.15-20.15 2η συνεδρία:
Η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης
Προεδρεύων: Κ. Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
Εισηγητές:
Α. Σοφιαλίδης, Επίκ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Δικηγόρος
Δ. Μακροπούλου, Δρ. Αρχαιολόγος, τέως Διευθύντρια της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
Αλ. Αλεξοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Προστασίας, Συντήρησης
και Αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού, Πολυτεχνική Σχολή
Ι. Στεριώτου, Δρ. Αρχιτέκτων, Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Θα επακολουθήσει συζήτηση