Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Το status-quo και οι μελλοντικές προκλήσεις

0

Σεμινάριο με θέμα «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Το status-quo και οι μελλοντικές προκλήσεις» διοργανώνει στο Trier της Γερμανίας στις 29-30 Μαρτίου η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τη λειτουργία του ΔΠΔ, την δικαιοδοσία και τη νομολογία του και να παρακολουθήσουν διαλέξεις δικηγόρων που χειρίζονται υποθέσεις στο Δικαστήριο, με σημαντική εμπειρία στο διεθνές δίκαιο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.era.int