Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε κρίσιμη καμπή- Προβληματισμοί για το μέλλον της ατομικής προσφυγής

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση στις 8 Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) με θέμα:
«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε κρίσιμη καμπή- Προβληματισμοί για το μέλλον της ατομικής προσφυγής».

Ομιλητές:
Ροζάκης Χρήστος, καθηγητής, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ρούκουνας Εμμανουήλ, καθηγητής, μέλος της Επιτροπής Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Γιακουμόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Διεύθυνσης Συμβουλίου της Ευρώπης
Τσίρλη Μαριαλένα, Δ.Ν, Refendaire στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Χειρδάρης Βασίλης, Δικηγόρος