Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου

0

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων ανακοίνωσε την διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου στα Χανιά και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «MINOA PALACE» (Πλατανιάς Χανίων) στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2007 με θέμα: «Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου»

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν το απόγευμα της Παρασκευής 02.11.2007 στις 18:30 και θα λήξουν το μεσημέρι της Κυριακής, 04.11.2006 στις 14:30.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίστηκε: α) Για τα ενήμερα μέλη του
Συνδέσμου στο ποσό των 85€, β) Για τα μη μέλη στο ποσό των 100€, γ) Για τους
φοιτητές στο ποσό των 50€.

Στους συνέδρους θα διανεμηθεί φάκελος, που θα περιέχει τις εισηγήσεις και τις
πρόσθετες παρεμβάσεις.

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών, για
την εξασφάλιση της οποίας απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής.