Το κύρος της συνομολογούμενης σε ασφαλιστικές συμβάσεις ρήτρας “claims made” υπό το φως των ΟλΑΠ 18/2015 και 19/2015

0

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017: Εισηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Ρήγας, Πρωτοδίκης, με θέμα: «Το κύρος της συνομολογούμενης σε ασφαλιστικές συμβάσεις ρήτρας “claims made” υπό το φως των ΟλΑΠ 18/2015 και 19/2015»

Σχόλια