Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Διαιτησίας στην Ελλάδα

0

Η Ελληνική Ένωση για τη Διαιτησία έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του Αλέξανδρου Ι. Βασαρδάνη, Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως, με θέμα : «Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Διαιτησίας στην Ελλάδα».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7) στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00-21.30.