Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της Συνταγματικότητας των Νόμων

0

Ο Όμιλος «ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ» – Διδακτική Μονάδα Συνταγματικού δικαίου του Τμήματος Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το Η’ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της Συνταγματικότητας των Νόμων».

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Μαρτίου 2007, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το συμπόσιο πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σχόλια