Τρομοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου

0

Η Νομική Σχολή (Τμήμα Ποινικών Επιστημών) διοργανώνει στις 8 Μαϊου και ώρα 19.00 ομιλία με θέμα «»Τρομοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου»»
από τον κ. Lloyd Weinreb, Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30.

Σχόλια