Τροποποιήσεις του κώδικα απαλλοτριώσεων με το νόμο 4070/2012 (19/03/2013)

0

19-3-2013: Αλέξανδρος Κανδαράκης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Τροποποιήσεις του κώδικα απαλλοτριώσεων με το νόμο 4070/2012».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια