Υπεύθυνος δανεισμός: Αμυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

0

Η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών και η
Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)διωργανούνουν Ημερίδα με θέμα :
“”Υπεύθυνος δανεισμός: Αμυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών.”” την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2006, 9.30-14.00 στο Κτίριο Καρατζά, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αιόλου 82-84, Αίθουσα Καρατζά.