Ζητήματα εκ της ομοδικίας κατά τον ΚΠολΔ (26/02/2013)

0

26-2-2013: Δημήτριος Μπαμπινιώτης, Λέκτορας της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα: «Ζητήματα εκ της ομοδικίας κατά τον ΚΠολΔ».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια