Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής των Νόμων α)3869/2010 και β)4055/2012 αρμοδιότητας ειδικότερα Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων (16-18/5/2012)

0

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών προγραμματίζει για την Τετάρτη 16-5-2012, την Πέμπτη 17-5-2012 και την Παρασκευή 18-5-2012, επιμορφωτικό σεμινάριο με γενικό θέμα: “Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής των Νόμων α)3869/2010 και β)4055/2012 αρμοδιότητας ειδικότερα Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων.”

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.
 

Σχόλια