Συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol με τη συμμετοχή Αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων

0

Αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο και τα μέλη κ.κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη και Χρήστο Σπίρτζη, συμμετείχε στις εργασίες της 8ης Συνεδρίασης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας των δραστηριοτήτων της Εuropol από τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του Οργανισμού από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, με κεντρικούς ομιλητές την Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol, κυρία De Bolle, και τον Ευρωπαίο Επόπτη για την προστασία δεδομένων, κ. Wiewiorowski, καθώς επίσης τα ζητήματα του κυβερνοεγκλήματος και της ψηφιακής ανθεκτικότητας. Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα της Αναθεώρησης του Κανονισμού και της Ενίσχυσης της εντολής της Εuropol, με βασικούς ομιλητές την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, κυρία Ylva Johansson, και τον Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων της Πορτογαλικής Κυβέρνησης, κ. E. Cabrita.

Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας κ. Χαρακόπουλος σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού σημείωσε ότι χρειάζεται ένας συναγερμός ασφάλειας στην Ευρώπη και προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ο συντονισμός όλων των κρατών μελών, ενώ ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεργασία με τον FRONTEX και τις αρχές τρίτων χωρών, καθώς το μεταναστευτικό αποτελεί μείζον πρόβλημα τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Επισημαίνοντας ότι η διαφάνεια, ο δημοκρατικός έλεγχος και η προστασία της ελευθερίας των πολιτών δεν πρέπει να καταπατηθούν, ο κ. Χαρακόπουλος έθεσε στην Επίτροπο το ερώτημα σε ποια βάση θα γίνει η συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς με απόλυτο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.

Η κ. Johansson απαντώντας στον κ. Χαρακόπουλο διευκρίνισε ότι στη διαμόρφωση συνεργασιών με τρίτες χώρες έχουν τεθεί πολύ υψηλά πρότυπα τα οποία λίγες χώρες πληρούν και στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς έχουν αντίστοιχα τεθεί πολύ αυστηρές προδιαγραφές με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα.

Ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε. και την αστυνομική συνεργασία, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται πρέπει να αντιμετωπισθούν ως αυτοάμυνα της κοινωνίας και όχι ως κατασταλτικοί μέθοδοι από τις κυβερνήσεις, ενώ επισήμανε την ανάγκη ελέγχου των ψευδών ειδήσεων που λειτουργούν διαβρωτικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο κ. Καραγκούνης στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι υπό το πρίσμα της πανδημίας και των αναδυόμενων νέων μορφών απειλών, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας αναμένεται να αναβαθμίσει τα υφιστάμενα επίπεδα ασφάλειας. Επισήμανε ωστόσο ότι, ως προς τη συνεργασία της Europol με ιδιωτικούς φορείς και την επεξεργασία πληροφοριών για την υποβοήθηση εγκληματολογικών ερευνών, θα πρέπει να επιδιώκεται μια ισορροπημένη προσέγγιση, ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όσον αφορά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι η αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι εξόχως ανησυχητική, ζήτησε δε ενημέρωση για τις ειδικότερες δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει η Europol προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξητική τάση στο κυβερνοέγκλημα.