Συντονιστική Συμβ/φων: Αναμένεται τρίτος γύρος αιτήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή

0

Στα πλαίσια των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που αναμένονται εντός του επομένου χρονικού διαστήματος, έχει ανακοινωθεί και τρίτος γύρος αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, χωρίς όμως να έχει δημοσιευθεί επισήμως με νόμο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά επί της ουσίας ένα δάνειο από το κράτος για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό COVID-19, το οποίο προβλέπει χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος έως τις 31/12/2021.

Αναφέρεται ανεπίσημα, ότι αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, που έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,  με ή χωρίς προσωπικό.

Η αίτηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήψης της ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής πραγματοποιείται στην πλατφόρμα  mybusinesssupport (www.aade.gr/mybusinesssupport).

Φυσικά, για να εγκριθεί η αίτηση που θα υποβάλλει η επιχείρηση, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν κυρίως να κάνουν με τη μείωση των ακαθάριστων εσόδων της τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κύρια δέσμευση της επιχείρησης κατά τους δύο πρώτους γύρους αιτήσεων ήταν η επιχείρηση, που θα λάβει την ενίσχυση, να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων έως τις 31/10/2020.

Για τον τρίτο γύρο, θα πρέπει να δημοσιευθεί ο αντίστοιχος νόμος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για τη λήψη της ενίσχυσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αίτηση είναι, πρώτα η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης που ζητούνται και στη συνέχεια, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλώνοντας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN). Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζεται η Α.Α.Δ.Ε. και εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, μετά την αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, το ποσό αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθεύονται από τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και Εισοδήματος στις χρήσεις που αντιστοιχούν, όταν αυτές υποβληθούν.