Συντονιστική Συμβ/φων: Νέα ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους

0

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 181/19/28.04.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2127/29.04.2022, ως ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους ορίστηκε η 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.