Συντονιστική Συμβ/φων: Νέα ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους

0

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων:

“Μετά από αίτημα της ΣΕΣΣΕ και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από τους συμβολαιογράφους θα μετατεθεί για την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Φορέα στο ΦΕΚ, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.”