Σύσταση ταμείου επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR με στόχο την ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας

0

➢ Το πρόγραμμα κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε ΜΜΕ καλύπτει τις αιτήσεις σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων
➢ Η υλοποίηση ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2021 σε ολόκληρη την ΕΕ και θα πραγματοποιηθεί σε πέντε επιμέρους χρονικές περιόδους
➢ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)

Εγκαινιάζεται σήμερα ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά.

Οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ της ΕΕ) είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι παρέχουν το 67 % της συνολικής απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε το EUIPO, παρά το γεγονός ότι μόνο το 9% του συνόλου των ΜΜΕ της ΕΕ είναι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ΜΜΕ που έχουν καταχωρίσει τη ΔΙ τους έχουν υψηλότερα εισοδήματα σχεδόν κατά ένα τρίτο ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ που δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της ΜΜΕ, προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1 500 EUR ανά επιχείρηση. Η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους για την υποβολή αιτήσεων που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια του 2021, θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος « Ideas Powered for Business » στο EUIPO, και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για τη ΔΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. Christian Archambeau, δήλωσε:

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 έπληξε σοβαρά τις ΜΜΕ και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τις στηρίξει στην πορεία προς την ανάκαμψη. Η μελλοντική μας οικονομική ανάπτυξη και ευημερία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία καινοτόμων και δυναμικών ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, και των νεοφυών. Η παροχή βοήθειας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής του EUIPO, καθώς και των εταίρων του, κυρίως των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ΜΜΕ στα οικεία κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ανάκαμψη των ΜΜΕ της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19, η πρωτοβουλία αυτή (Ideas Powered for Business SME Fund) περιλαμβάνει, επιστροφή εξόδων για αιτήσεις σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων σε εθνικό, περιφερειακό (Μπενελούξ) και ενωσιακό επίπεδο μέσω του EUIPO.

Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα πριν από τις 11 Ιανουαρίου μέσω της πλατφόρμας Ideas Powered for Business.