spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw News«Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη»

«Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη» [10/2 – 7/4]

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό  Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ διοργανώνει, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (ONLINE) στο διάστημα 10/2/2023 έως 7/4/2023. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα.

Στόχος του προγράμματος

Η δημόσια διοίκηση επιφορτίζεται κατά κύριο λόγο με την εκπλήρωση της  υποχρέωσης του κράτους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για τον λόγο αυτό, ο συντακτικός και ο κοινός νομοθέτης έχουν αναγνωρίσει ειδικά δικαιώματα στους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, που με την άσκησή τους δεν εξασφαλίζουν απλώς την ουσιαστική προστασία των συμφερόντων τους, αλλά ελέγχουν την δημόσια διοίκηση και συμβάλλουν στην τήρηση της νομιμότητας. Με δυο λόγια, τα δικαιώματα του διοικουμένου έχουν σταδιακά αναδειχθεί και σε εργαλεία για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συστηματική προσέγγιση και κριτική αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων από τους φορείς τους και να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους ενώπιον τόσο των διοικητικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η διαρκώς εξελισσόμενη νομοθεσία, η διαπλοκή εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και η ένταση της νομολογίας έχουν προσδώσει στα δικαιώματα των διοικουμένων δυναμικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο τους εμπλουτίζεται διαρκώς και το κανονιστικό τους πεδίο μεταβάλλεται Εξάλλου, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και των διαδικασιών  αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων στην πράξη,
ενώ ταυτόχρονα ευνοούν την καταχρηστική, μερικές φορές την παράνομη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Η επιμόρφωση των νομικών και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και η εξοικείωσή τους με τις νομολογιακές εξελίξεις παρίσταται όχι μόνον ως επαγγελματικά σημαίνουσα ευκαιρία για τους ίδιους, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης του σεβασμού του κράτους δικαίου στην ελληνική πραγματικότητα, με άλλα λόγια ως θεσμική αναγκαιότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο των σχέσεων διοικούμενων και δημόσιας διοίκησης, καθώς  και για τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης τόσο σε διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 διδακτικές/θεματικές ενότητες:

1.      Συνταγματική και διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων
2.      Η συμμετοχή του διοικούμενου στις διοικητικές διαδικασίες
3.      Η προστασία του φορολογουμένου
4.      Τα «εξ αντανακλάσεως» δικαιώματα των διοικουμένων
5.      Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τις αναλυτικά αναφερόμενες στη Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος[1] υποενότητες.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 55 διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο [εδώ[2]]

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών Επιστημών και  άλλων επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στην πράξη (ενδεικτικά απόφοιτοι της ΕΣΔΑ), με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού ή του στελέχους της δημόσιας διοίκησης έρχονται αντιμέτωποι
με τα προβλήματα που γεννώνται από τους περιορισμούς που τίθενται στα δικαιώματα των διοικουμένων ή από τις δυσκολίες που δημιουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα  σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (4 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να επισκεφτούν την  ιστοσελίδα https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/actions/dikaiomata-dioikoumenwn/

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 8/2/2023. – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr[3].

spot_img

Lawjobs