Θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Η πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων.

Ειδικότερα για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, διάρκειας έξι έως δώδεκα εβδομάδων, απευθύνεται πρωτίστως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδριάσεων, των οποίων οι γλωσσικές γνώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διεύθυνση. Σκοπός είναι να δοθεί στους νέους διερμηνείς η δυνατότητα να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους στη διερμηνεία και ιδίως στη νομική διερμηνεία, μέσω μελέτης δικογραφιών, ορολογικής έρευνας και εξάσκησης σε καμπίνα διερμηνείας.

Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 6 – 12 εβδομάδες

Πόλη: Λουξεμβούργο / Μηνιαίο Επίδομα: 1.372€ καθαρά, ανά μήνα

Συνεισφορά ύψους 150 ευρώ, για τα έξοδα ταξιδίου, προβλέπεται επίσης για τους  εκπαιδευόμενους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται 200 ή περισσότερα χιλιόμετρα, από την έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 
(για πρακτική άσκηση από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.