Τιμητική διάκριση στον Συνήγορο του Πολίτη για το περιβαλλοντικό του έργο

0

Τιμητική διάκριση για το εικοσαετές και πλέον έργο του στον τομέα της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος, έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ι. Ποττάκης, στο
πλαίσιο των Environmental Awards 2020.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή βραβεύτηκε για τις πρακτικές και πρωτοβουλίες της
αναφορικά με ζητήματα της παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, τις αυθαίρετες παρεμβάσεις στο οικιστικό και
πολιτιστικό περιβάλλον και γενικότερα στα ζητήματα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Σχόλια