Το Ευρ. Συμβούλιο επανεξετάζει τον κατάλογο των χωρών για τις οποίες τα κράτη-μέλη θα πρέπει να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς

0

Μετά από επανεξέταση βάσει της σύστασης για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, το Συμβούλιο ενημέρωσε τον κατάλογο των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, ο κατάλογος αυτός θα συνεχίσει να επανεξετάζεται τακτικά και να ενημερώνεται δεόντως.

Με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύσταση, από τις 28 Ιανουαρίου τα κράτη μέλη θα πρέπει αρχίσουν να αίρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα για τους πολίτες των ακόλουθων τρίτων χωρών:

  • Αυστραλία
  • Νέα Ζηλανδία
  • Ρουάντα
  • Σιγκαπούρη
  • Νότια Κορέα
  • Ταϊλάνδη
  • Κίνα, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της αμοιβαιότητας

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πρέπει επίσης να αρθούν σταδιακά για τις ειδικές διοικητικές περιοχές της Κίνας, Χονγκ Κονγκ και Μακάο, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της αμοιβαιότητας.

Οι κάτοικοι της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανού νοούνται ως μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ για τους σκοπούς της σύστασης.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό των τρίτων χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ισχύοντες ταξιδιωτικοί περιορισμοί αφορούν ιδίως την επιδημιολογική κατάσταση και τα μέτρα ανάσχεσης, περιλαμβανομένης της φυσικής αποστασιοποίησης, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Εφαρμόζονται σωρευτικά. Είναι επίσης σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη τακτικά και κατά περίπτωση η αμοιβαιότητα.

Στη σύσταση αυτή συμμετέχουν επίσης οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία).

Ιστορικό

Στις 16 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνιστούσε τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών από τρίτες χώρες προς την ΕΕ για ένα μήνα. Στις 17 Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν να εφαρμοσθεί ο περιορισμός αυτός. Ο περιορισμός των ταξιδιών παρατάθηκε για έναν ακόμη μήνα στις 8 Απριλίου 2020 και δεύτερη φορά στις 8 Μαΐου 2020.

Στις 11 Ιουνίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνέστησε νέα παράταση του περιορισμού έως τις 30 Ιουνίου 2020 και καθόρισε τη μέθοδο για σταδιακή άρση του περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2020.

Στις 30 Ιουνίου το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, στην οποία συμπεριλαμβανόταν ένας πρώτος κατάλογος χωρών για τις οποίες τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αρχίσουν να αίρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα. Ο κατάλογος επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο και ενημερώνεται κατά το δοκούν.

Η σύσταση του Συμβουλίου δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη. Οι αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του περιεχομένου της σύστασης. Δύνανται, με απόλυτη διαφάνεια, να προβούν σε σταδιακή μόνον άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποφασίσουν να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο εάν αυτό δεν αποφασιστεί με συντονισμένο τρόπο.