Υπ. Δικαιοσύνης: Σύσταση ομάδας εργασίας για την μελέτη αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων

0

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφαση του προχώρησε στην στην σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και επεξεργασία των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες μεταφέρονται κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 38 και 39 του ν. 4622/2019 (133Α΄) και η οποία αποτελείται από :

1. Τον Βασίλειο Συμεωνίδη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο.

2. Την Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλος.

3. Τη Βασιλική Αρβανιτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος.

4. Την Κανέλλα Σπανομίχου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, ως μέλος.

5. Την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, ως μέλος.

6. Τη Γεωργία Μηλιώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλος.

7. Τη Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, ως μέλος.

8. Τη Μαρία Τούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος.

9. Την Ευτέρπη Γαβάνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιότητας Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης, ως μέλος.

10. Τη Δήμητρα Σταματίου, μετακλητή υπάλληλο του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλος.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Ελένη Ασημακοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του Τμήματος Ποιότητας Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης.

Σχόλια