Υπ. Παιδείας: δημοσιεύθηκε ο Ν.4777/2021 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση [ΦΕΚ Α-25/2021]

0

Δημοσιεύθηκε στο [ΦΕΚ Α 25/17-2-2021] ο Ν. 4777/2021: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.