Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων – μεταβατικό στάδιο

0

ΦΕΚ B’ 2842/2019

Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων που θα λειτουργούν κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικά Γραφεία.

Άρθρο 1

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Λυκοβρύσεως του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Λυκοβρύσεως Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή.

Άρθρο 2

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Μεταμορφώσεως του Νομού Αττικής, νυν Δήμος Μεταμορφώσεως της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 3

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Νέας Χαλκηδόνος του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνος του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 4

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 5

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Παπάγου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ,υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Παπάγου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 6

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Ψυχικού του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Παπάγου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 7

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Βούλας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 8

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Βούλας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Βούλας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 9

Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 10

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια