Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τον ΠΚ και τον ΚΠΔ [.Doc]

0

Δείτε το ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

 

Σχόλια