Υπουργείο Δικαιοσύνης – Αποσπάσεις Ειρηνοδικών

0

Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Αυγούστου 2020, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, την υποπαράγραφο Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, το Π.Δ. 83/2019 και τις με αριθμούς 149/2020, 150/2020, 152/2020 και 153/2020 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώνται για έξι (6) μήνες:

1) στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης ο Ειρηνοδίκης Α’ τάξης Πταισματοδικείου Πιερίας, Ιωάννης Τεξακαλίδης του Κωνσταντίνου, 2) στο Πταισματοδικείο Αμαλιάδας η δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Πύργου, Ιωάννα Κουτή του Δημητρίου, 3) στο Ειρηνοδικείο Άρτας η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Ηγουμενίτσας, Κεντρούλα Μεντή του Κωνσταντίνου και 4) στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων: α) η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Καρδίτσας, Ειρήνη – Μαρία Καλύβα του Ιωάννη και β) η Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης Ιωαννίνων, Κωνσταντίνα Γιώγου του Νικολάου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

(Αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 41680Α/16.09.2020, ΑΔΑ: ΩΗΓ3Ω—ΖΦΣ και 41680Β/16.09.2020, ΑΔΑ: ΩΛ74Ω-ΑΨΜ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος
Κ.α.α.
Σ. Παπαγιαννάκη

Σχόλια