Ζητήματα παραγραφής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, του Ιωάννη Β. Σαμέλη

Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, όπως προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν.4174/2013 [Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας] πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης, καθώς έχουν διαφορετικό χρόνο εκκίνησης του χρόνου παραγραφής τους. Και τούτο διότι, με βάση την ειδική διάταξη του άρθρου 68§2 του ως άνω νόμου, ο χρόνος εκκίνησης της παραγραφής οριζόταν ως εξής  «…[2. Η παραγραφή των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ζητήματα παραγραφής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, του Ιωάννη Β. Σαμέλη.