Ζητείται Δικηγόρος

0

Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορική εταιρεία εξειδικευμένη στο δίκαιο δημοσίων έργων και δημοσίων συμβάσεων. Απαραίτητα προσόντα: Εξαιρετική γνώση διοικητικού & ενωσιακού δικαίου, άπταιστη γνώση αγγλικών και γαλλικών ή γερμανικών. Θα εκτιμηθούν: υψηλός βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του διοικητικού ή/και ενωσιακού δικαίου. Προηγούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη, εάν αφορά το αντικείμενο εξειδίκευσης του γραφείου. Παρακαλούμε, αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@stamopouloslaw.gr”