ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Δικηγορικό γραφείο των Αθηνών αναζητά για μόνιμη αποκλειστική συνεγασία Δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή πραγματική εργασιακή εμπειρία σε θέματα εργατικού δικαίου. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, άριστη γνώση αγγλικών, και Η/Υ είναι απαραίτητα. Γνώσεις εμπορικού / εταιρικού δικαίου αποτελούν προσόν. Αποστείλατε το βιογραφικό σας με συστατικές επιστολές στο ntlegum@ntlegum.com με θέμα: «Θέση Εργασίας Δικηγόρος».